Kokkuvõte XIV Geoloogia sügiskoolist

14. geoloogia sügsikool toimus 12.-14.10-2018 Viljandimaal, Kopra talus. Kolmel päeval arutleti Maapõuevisioonist, seejuures käsitleti kuhu on maapõue uuringud ja kasutus tänaseks välja jõudnud ning tuleviku suundi. Lisaks ettekannetele erafirmade spetsialistide poolt, toimus arutelu viie Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli professoriga. Peale selle korraldati Eesti esimene GeoHack ning vesteldi Tallinna metroo ja Tallinna Helsingi vahelise tunneli loomise perspektiivist. Peale ettekannete ja arutelu oli üks sügiskooli olulisemaid aspekte luua keskkond kus alates bakalauruse tudengitest kuni professoriteni välja jagatakse uusi teadmisi.

Ürituse raames trükiti ka kogumik Maapõuevisioonist. Kogumikus on kirjas geoloogia professorite visioon maapõuest ning palju muud huvitavat. Kogumik on saadaval ka internetist SIIT

Pildi meenutused XIV sügiskoolist on saadaval SIIT

Neljateistkümnenda geoloogia sügiskooli toimumist ning seotud teadusettekannete sarja “Schola Geologica” väljaandmist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut, Tartu Ülikooli geoloogia osakond.

Sügiskooli toimkond tänab kõiki toetajaid, esinejaid ja osalejaid meeldiva koostöö eest!

Kohtumiseni järgmises Geoloogia sügiskoolis.