Kokkuvõte XIII geoloogia sügiskoolist

13. Geoloogia sügiskool toimus  looduskaunis Nelijärve piirkonnas kus arutleti teemadel Maa varad. Geoloogina tihtipeale unustatakse, et maavarad ei ole ainsad Maa varad, mis mängivad samuti olulist rolli kultuuris ja ka igapäeva elus. XIII sügiskoolis arutleti, mil määral on kultuur, elustik ja inimene võrdväärsed maavaradega ning millised võiksid olla nendevahelised seosed, millega edaspidiselt arvestada.

XIII sügiskooliga seonduvad pildid leiab SIIT

Mõned ettekanded meeldetuletuseks leiab SIIT

Geoloogia sügiskooli kogumiku  Schola Geologica XIII digiversiooni võite sirvida siit.

Kolmeteistkümnenda geoloogia sügiskooli toimumist ning seotud teadusettekannete sarja “Schola Geologica” väljaandmist toetasid Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) , Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut.

Sügiskooli toimkond tänab kõiki toetajaid, esinejaid ja osalejaid meeldiva koostöö eest!

Kohtumiseni järgmises Geoloogia sügiskoolis.

XIII geoloogia sügiskool – MAA VARAD

Geoloogid, sõbrad ja muidu huvilised – 13.-15. oktoober 2017 tasub ära broneerida, sest just siis toimub XIII geoloogia sügiskool, millest te kõik olete oodatud osa saama. Seekord paikneme looduskaunis Nelijärve puhkekeskuses (http://www.nelijarve.ee) ja arutleme teemal MAA VARAD.

Kas kaevandatav maavara on ainus Maa vara? Kas inimene ja loodus kuuluvad ka Maa varade hulka? Kolmel päeval arutleme selle üle millised on need maised varad, mis on meid ajast-aega sidunud ning kuidas need meid kultuuriliselt, sotsiaalselt kui ka majanduslikult tulevikus võiksid mõjutada.
Kutsume kõiki ärksaid mõtlejaid üles oma teadmisi, tõekspidamisi ning uurimistöid selles valdkonnas teistega jagama. See kord ärgitame ja julgustame eriti innukalt diskussiooni!

Võta sügiskooli meeskonnaga ühendust: sygiskool@gmail.com ning osale sügiskoolis teemakohase ettekandega ning lühiartikliga kogumikus Schola Geologica XIII.

NB! Tudeng – see on ka sinu suurepärane võimalus oma etteastega koguda esinemisjulgust ning kogemust ja kolleegide seas silma paista.

Tuletame meelde, et Geoloogia sügiskool on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi selle vastu, mis on Maa ja mida selle sees ja peal leida võib. Geoloogia sügiskool on vaba õhkkonnaga akadeemiline üritus, kus kohtuvad noored ja vanad geoloogid ning kõik, kes Maa vastu huvi tunnevad.