XII geoloogia sügiskool

 

Head geoloogiahuvilised!

Teatame rõõmuga, et  sel aastal toimub geoloogia sügiskool 14.-16. oktoobril  Roosta puhkekülas (http://www.roosta.ee) ning teemaks on “Meri”.

Pea kõik Eesti geoloogia uurimisvaldkonnad on otseselt või kaudselt seotud merega, olgu need tänapäevased rannikuprotsessid, Kvaternaariaegsed ja varasemad kliimamuutused, pärastjääaegne Läänemere areng või sadade miljonite aastate eest kuhjunud rikkaliku elustikuga merepõhja setted, mis on tänapäeval teadlastele põnevad ja maavaradena riigile väärtuslikud. Merekultuuriaasta valguses tasub ka mõtiskleda, millised seosed on märksõnade “meri”, “geoloogia” ja “kultuur” vahel.

Ootame teemakohaseid ettekandeid ja lühiartikleid kogumikku Schola Geologica XII. Esinemis- ja/või kirjutamissoovist võib teada anda juba praegu aadressil sygiskool@gmail.com (artiklite esitamise viimane tähtaeg on 12. september).

Tabavaid fotojäädvustusi ootame kogumiku kaanepildi konkursile samal aadressil juba praegu ja terve suve jooksul, kuid hiljemalt 26. septembriks.

Sügiskooliga seotud küsimused ja kommentaarid palume saata aadressil sygiskool@gmail.com

XII geoloogia  sügiskooli toimumist toetavad: