XVI geoloogia sügiskool

Seekord toimuvad XLVI Teoreetilise Bioloogia kevadkool ning  XVI Geoloogia sügiskool sõbralikult ühise katuse all Toosikannu puhkekeskuses, Türi vallas, 25.-27. septembril. Ühisürituse teemaks on “TIHEDALT KOOSELAMISE TEOORIA”.

 

Palume teil juba aegsasti reserveerida need kuupäevad oma kalendrites, sest seekord on oodata eriliselt põnevat ja mitmekülgset ettekannete valikut. Arutleme tiheasustuse (keskkonna)mõjude üle inimkonna heaolule, linnaloodusest, uurime liikide kooselamise mustreid nii praegu kui ka kaugemas geoloogilises minevikus, ning mõlgutame tiheasustusega seonduvate tuleviku trendide üle. Seda kõike nii lokaalses kui globaalses skaalas.

 

Nagu alati, kutsume ka tudengeid ja noorteadlasi üles oma mõtteid sügiskoolis esitama ja/või kogumikus trükikujul avaldama – ka kogumik tuleb sel korral ühine: Schola Biotheoretica et Geologica. Teeside esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. august! Esinemissoovid ja tekstid palume saata: laanisto@ut.ee.
Registreerimine üritusele avatakse augusti teises pooles.

XV geoloogia sügiskool

15. geoloogia sügsikool toimus 18.-20. oktoobril Hiiumaal Kärdla kultuurikeskuses.
Sügiskooli läbivaks teemaks oli KLIIMA, mida avati kolmes suunas – vaadates geoloogilisse minevikku, uurides tänapäevast olukorda ning püüdes arutleda ka selle üle, mida võiks tulevik meile tuua.

Sügiskooli asjaliku vahepalana toimus ekskursioon ümbruskonna põnevatesse geoloogilisesse paikadesse.

15. geoloogia sügiskooli kogumiku leiate siit.

 

 

Eelmise aasta sügiskooli kogumiku leiad SIIT
Pildi meenutused XIV sügiskoolist on leitavad SIIT