Kokkuvõte XVI Geoloogia sügiskoolist

Seekord toimusid XLVI Teoreetilise Bioloogia kevadkool ning XVI Geoloogia sügiskool sõbralikult koos virtuaalselt, 25.-26. septembril. Ühisürituse teemaks oli “TIHEDALT KOOSELAMISE TEOORIA”.

Virtuaalse ühiskooli lõpetuseks toimus 26. septembril TÜ geoloogia osakonna ja Viisu külaseltsi koostöös, Viisu mõisapargis, mälestuskivi avamine Moritz von Engelhardtile – eesti esimesele mineraloogiaprofessorile.

Ühiskooli kogumik on leitav siit
Ettekannete salvestused: 1.päev, 2.päev

Meenutused Rõstla karjäärist ja Viisu külast siit

Loodame kohtuda järgmises sügiskoolis!
Sügiskooli toimkond