XIII geoloogia sügiskool

13. Geoloogia sügiskool toimus  looduskaunis Nelijärve piirkonnas kus arutleti teemadel Maa varad. Geoloogina tihtipeale unustatakse, et maavarad ei ole ainsad Maa varad, mis mängivad samuti olulist rolli kultuuris ja ka igapäeva elus. XIII sügiskoolis arutleti, mil määral on kultuur, elustik ja inimene võrdväärsed maavaradega ning millised võiksid olla nendevahelised seosed, millega edaspidiselt arvestada.

XIII sügiskooliga seonduvad pildid leiab SIIT

Mõned ettekanded meeldetuletuseks leiab SIIT

Geoloogia sügiskooli kogumiku  Schola Geologica XIII digiversiooni võite sirvida siit.

Kolmeteistkümnenda geoloogia sügiskooli toimumist ning seotud teadusettekannete sarja “Schola Geologica” väljaandmist toetasid Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) , Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut.

Sügiskooli toimkond tänab kõiki toetajaid, esinejaid ja osalejaid meeldiva koostöö eest!

Kohtumiseni järgmises Geoloogia sügiskoolis.