Kirjalike teeside nõuded

Tekst: kirja fondina palume kasutada Times New Roman’i, suurusega 12, lehekülje formaat A5.
Saadetava tekstifaili (*.doc) nimeks palume panna esimese autori perekonnanime ning sisus järgida loogilist artiklite käsikirja osade järjestust: (1) pealkiri; (2) autor(id); (3) autori(te) kontaktandmed (institutsioon, aadress, e-mail); (4) tekst (liigendatud alapeatükkidega); (5) kasutatud kirjandus; (6) jooniste allkirjad.

Pildid ja joonised: palume saata kas *.jpg, *.tiff või *.cdr failidena, resolutsiooniga 300 dpi, maksimaalse laiusega 10 cm ja pikkusega 16 cm. Failid võiksid kanda esimese autori perekonna nime ja joonise numbrit (01, 02 jne).

Pikkus: Teeside kogupikkus ei ole rangelt reglementeeritud. Soovitatav pikkus on 10-15 lk A5 formaadis.  Kogumik ilmub A5 formaadis.