I geoloogia sügiskool

“Teadus geoloogias”

28.-30. oktoober 2005
Võrumaa, Ala-Kiidi turismitalu