III geoloogia sügiskool

“Mudelid ja modelleerimine”

12.–14. oktoober 2007
Pikajärve mõis, Põlvamaa