VII geoloogia sügiskool

“Maa ressursid”

7.-9. oktoober 2011
Taevaskoja, Põlvamaa