XII geoloogia sügiskooli kava

Reede, 14. oktoober

13:30 buss väljub Chemicumi (Ravila 14a) eest Tartus
15:30 buss väljub TTÜ  (Ehitajate tee 5) eest Tallinnas

Saabumine
Kohvipaus

Sissejuhatav sessioon Meri meelel
18:00 – 18:15 Avasõnad
18:15 – 19:00 Toomas Kiho President ja meri
19:00 – 19:45 Tarmo Soomere  Nähtav transport ja nähtamatud tõkked Läänemere idarannikul
19:45 – 20:45 Õhtusöök
20:45 –  …       Kaarel Orviku kommenaarid ja Jacques Cousteau film “Maailm ilma päikeseta”

Laupäev, 15. oktoober

8:00-9:00 Hommikusöök

Paleosoikumi sessioon
9:00 – 9:30 Igor Tuuling  Meregeoloogina lahti muukimas Läänemere poolt varjatud geoloogilisi saladusi
9:30 – 10:00 Alvar Soesoo Metallid (maailma)merest
10:00 – 10:20 Rein Einasto Mõistatuslikud kihilisuserikked Ungru paes
10:20 – 10:40 Kohvipaus
10:40 – 11:10 Juho Kirs Neptunism vs. plutonism – vaade tänapäevast

Holotseeni sessioon
11:10 – 11:40 Hannes Tõnisson  Rand – mere ja maismaa igavene lahinguväli
11:40 – 12:10 Alar Rosentau Kliimamuutuste mõju mere veetasemele
12:10 – 13:00 Lõunasöök

13:00 – 17:00 Ekskursioon
Siim Veski ja Jüri Vassiljev Läänemere rannajooned, Veskijärv, Rannaküla, Peraküla
17:00 – 18:00 Õhtusöök
18:00 – 18:30 Tõnis Oja Kumb tõuseb Eesti rannikul kiiremini, kas maa või meri?

Tänapäevaste merepõhja setete sessioon
18:30 – 18:50 Anneliis Peterson Merepõhja kaardistamine mitmekiirelise sonari abil
18:50 – 19:20 Sten Suuroja Eesti ranniku merepõhja kaardistamine
19:20 – 19:40 kohvipaus
19:40 – 20:10 Vello Mäss Merearheoloogia ja -geoloogia kokkupuutepunkte
20:10 – 20:50 Kalle Kirsimäe Mered teistel planeetidel

21:00 – 01:00 Saun

Pühapäev, 16. oktoober

9:00 – 10:00 Hommikusöök

Põhjavee sessioon
10:00 – 10:30 Oliver Koit Tuhala karstist
10:30 – 11:00 Maile Polikarpus Põhjavee modelleerimise programmi FREEWAT tutvustus 11:00 – 11:20 Kohvipaus

Tänapäevaste mereprotsesside sessioon
11:20 – 11:50 Taavi Liblik Läänemere pinnaaluste kihtide dünaamika
11:50 – 12:20 Mehis Rohtla Teistmoodi kividest ehk kuidas ihtüoloogia, geoloogia ja analüütiline keemia kokku sobituvad
12:20 – 12:50 Kalle Olli Ränihammastega aerjalalised ja pantser-ränivetikad – evolutsiooniline võidurelvastumine mis on tekitanud opaali vöö ümber Antarktika.

12:50 13:00 Lõppsõna
13:15 14:00 Lõpulõuna
14:00 …

Lahkumine Tallinnasse ja Tartusse